Jak się robi postęp

Jak się robi postęp w grze w golfa ? Podobnie jak we wszystkich innych sportach na to pytanie najkrócej można odpowiedzieć:

„Prawidłowym i adekwatnym do poziomu zawodnika treningiem”.

Co to oznacza w przypadku golfa ?

Po pierwsze w zależności od poziomu który reprezentuje gracz (jego handicapu), różne elementy treningu golfowego mają większe znaczenie. Przykładowo na poziomie gracza z hcp 28-36 główny nacisk położony jest na prawidłową technikę podstawowego swingu. Na poziomie gracza z hcp 10-17 głównym celem treningu staje się dokładność uderzeń. Na poziomie gracza z hcp 1-5 natomiast trening puttingu i niuanse swingu są podstawą postępu. Również w zależności od poziomu gracza należy dobierać adekwatne ćwiczenia i zadania na treningach.

Po drugie każdy prawidłowy i kompletny trening golfowy powinien zawierać cztery główne części : a. Trening techniki różnych uderzeń b. Trening strategii gry w golfa w zakresie tee shotu, ataku na green, krótkiej gry i puttingu c. Przygotowanie mentalne w odniesieniu do gry i do treningu golfowego d. Trening fizyczny w zakresie siły, elastyczności i szybkości mięśni oraz wytrzymałości ogólnej Tylko kombinacja tych 4 głównych elementów gry w golfa da trwały i szybki postęp.

Po trzecie kompletny trening techniki każdego uderzenia (pkt. a powyżej) powinien zawierać 4 parametry każdego uderzenia:

Parametr 1 – Technika elementów statycznych(GASP+3) i dynamicznych (RTT) różnych uderzeń

a. Opanowanie prawidłowego uchwytu kija (Grip)       

target54-eu-golf-grip    

b. Opanowanie prawidłowego ustawiania się na cel (Aim-Alignment)

target54-golf-alignment

c. Opanowanie prawidłowej pozycji stóp (Stance)       

target54-golf-stance

d. Opanowanie prawidłowej sylwetki (Posture) 

target54-eu-golf-posture

e. Opanowanie prawidłowego położenia piłki do uderzeń różnymi kijami (GASP +1)

f. Opanowanie prawidłowej pozycji ułożenia główki kija w 3 płaszczyznach przed uderzeniem (GASP+2)

g. Opanowanie prawidłowej rutyny przed uderzeniem do każdego rodzaju uderzenia (GASP +3)

h. Opanowanie prawidłowych pozycji kija i ciała w różnych fazach swingu przy różnych uderzeniach (Ruch)

target54-eu-golf-swing1

target54-eu-golf-swing2

h. Opanowanie sekwencji (kolejność i czas) ruchu poszczególnych części ciała dla każdego typu uderzenia (Timing)
Prawidłowy timing Backswingu to sekwencja “Dłonie-Ramiona-Barki”-Biodra i Forwardswing sekwencja Biodra-Barki-Ramiona-Dłonie wykonany w odpowiednim czasie.

i. Opanowanie szybkości całości swingu dla różnych uderzeń (Tempo)
Tempo swingu to mniej więcej 1:4, gdzie 1, 2, 3 to Backswing i 4 to Forwardswing.

Prawidłowa technika zapewnia skuteczność i powtarzalność różnych uderzeń.

Parametr 2 – Dokładność (precyzję) uderzeń, czyli umiejętność trafiania w cel, a więc zastosowanie techniki do konkretnej sytuacji. Obejmuje to elementy techniczne i psychologiczne.

Parametr 3 – Wyczucie odległości (elastyczność) uderzeń, czyli dostosowanie siły uderzenia do dystansu, a więc umiejętność modyfikacji techniki w zależności od warunków zewnętrznych.

Parametr 4 – Umiejętność wykonanie prawidłowego uderzenia w warunkach napięcia psychologicznego np. testu czy współzawodnictwa.

Trening wszystkich 4 wyżej wymienionych parametrów każdego uderzenia golfowego zapewnia szybsze opanowanie jego techniki, a przede wszystkim szybsze i skuteczniejsze zastosowanie tego uderzenia w grze na polu.

Po czwarte kompletny trening strategii gry oraz przygotowania mentalnego powinien zawierać tzw. Treningi Realnej Gry (TRG) oraz Treningi Gry na Polu (GTP).
Te dwie formy treningowe uczą strategicznego myślenia uderzenia z tee, ataku na green i puttingu. Ponadto Gry Treningowe na Polu wyrabiają odpowiednie nastawienie psychologiczne w grze – odporność na monotonię gry, koncentrację na “tu i teraz” i odporność na trudne sytuacje w grze.

Po piąte czas przeznaczony na trening i jego wykorzystanie powinny być adekwatne do poziomu gracza i do jego możliwości czasowych. Gracze z hcp powyżej 18 więcej czasu przeznaczają na treningi a mniej na gry, a gracze od hcp 18 w dół równie dużo czasu przeznaczają na gry jak na treningi. Im więcej czasu w ogóle będzie poświęcone na ćwiczenia i gry, tym teoretycznie postęp w grze będzie szybszy.

Wreszcie po szóste postęp w grze w golfa zależy od sposobu w jaki dany gracz trenuje.
Zastosowanie tzw. zasad celowego treningu oraz analizy swojej gry w zakresie statystyk znacznie przyspiesza postęp w grze. Tiger Woods, Henrik Stenson, Adam Scott, Rory McIloroy czyli najlepsi gracze na świecie systematycznie prowadzą statystyki swoich gier, analizują je ze swoimi trenerami i ćwiczą według tzw. zasad celowego treningu.
Nasz program StrokeValue służący do analizy swojej gry doskonale się nadaje do określenia swoich mocnych i słabych stron. Program na smartfony z system Android jest do pobrania na Google Play (Stroke Value Golf).
Wszystkie wyżej wymienione elementy zapewniające postęp w grze w golfa stosujemy w trakcie naszych Golfowych Obozów Sportowych.

Kilka ważnych rad
a. 
Jakie są najczęstsze błędy swingu i metody ich analizy i korekty (kliknij tutaj)
b. Jak uniknąć podstawowych błędów treningowych i strategicznych (kliknij tutaj)

UWAGA !

Wszystkie zasady skutecznego treningu i skutecznej gry w golfa są też dokładnie opisane w mojej 800 stronicowej, dwutomowej książce Krzysztofa Czupryna „Skuteczna gra w Golfa. Technika, Strategia, Trening, Nauczanie”. Książka zawiera ponad 400 zdjęć najlepszych polskich zawodowców Maksymiliana Sałudy i Martyny Mierzwy, liczne diagramy, rysunki i tabele.
Wydał ją Polski Związek Golfa, a pozytywne recenzje napisali wybitni naukowcy z Akademii Wychowania Fizycznego prof. Henryk Sozański i dr. Adam Królak oraz trener kadry narodowej Filip Naglak z PGA Polska. Jest to zalecany podręcznik przez PZGolf do nauki i doskonalenia gry w golfa, a także podręcznik dla instruktorów golfa.
Książkę można zamówić w firmie Golfhelp http://www.golfhelp.pl/skuteczna-gra-w-golfa-tom-i-i-ii-p-1934.html

Moja najnowsza książka “Jak zostać Mistrzem gry w golfa, czyli jak dojść do handicapu 0” jest już również dostępna.
Można ja nabyć w firmie GolfHelp https://www.golfhelp.pl/jak-zostac-mistrzem-gry-w-golfa-czyli-jak-dojsc-do-handicapu-0-krzysztof-czupryna-p-2184.html.

Jak się robi postępKrzysztof Czupryna